پوزولانها مواد شبه سیمانی هستند که خود به تنهایی خاصیت سیمانی ندارند. این مواد در مواجهه با مواد حاصل از واکنش سیمان فعال میشوند. این مواد افزونه های اصلاح ساختاری و کاهنده مصرف سیمان میباشند. در دونوع طبیعی و صنعتی موجود است. در این بخش از فروشگته انواع پوزولانها با واکنش پذیری بالا قابل عرضه است.

مشاهده همه 4 نتیجه

فیلترهای فعال: پاکسازی فیلترها